Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Levensmiddelen

Erkende inrichtingen

In art. 4, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 853/2004 is vastgelegd dat inrichtingen waar producten van dierlijke oorsprong worden gehanteerd waarvoor Bijlage III voorschriften bevat, alleen in werking mogen zijn indien ze door de bevoegde overheid zijn erkend.

In art. 2 van de Verordening (EG) nr. 210/2013 is vastgelegd dat inrichtingen die kiemgroenten produceren moeten aan de eisen voldoen, gesteld in bijlage van de Verordening (EG) nr. 210/2013 en in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 852/2004, en alleen in werking mogen zijn indien ze door de bevoegde overheid zijn erkend.

In art. 31, lid 2, f, van de Verordening (EG) nr. 882/2004 is dan weer aan de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten opgelegd om geactualiseerde lijsten van erkende inrichtingen bij te houden en die ter beschikking te stellen van de overige Lidstaten en van het publiek.

Bij middel van artikel 5 en Bijlage V van de Verordening (EG) nr. 2074/2005 heeft de EU-Commissie voorzien in nadere regels over de wijze waarop de Lidstaten de lijsten voorstellen en toegankelijk maken voor het publiek.

Bovendien installeert de Commissie op de website van DG SANCO een specifieke pagina met links naar de plaatsen in de nationale websites waar deze lijsten zijn opgenomen.


Overeenkomstig deze benadering vindt u hieronder verschillende links: