Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrieven "Levensmiddelen"

Omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de levensmiddelen
Onderwerp Van toepassing vanaf Identificatie
Controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector
- Bijlage 1 – Parameters en parameterwaarden
- Bijlage 2 – Potentieel relevante parameters voor frequent uitgevoerde behandelingen op leidingwater die in de HACCP-studie overwogen moeten worden om te includeren in het monitoringprogramma
- Bijlage 3 – Controlefrequenties
- Bijlage 4 – Formulier voor het aanvragen van het schrappen van de analyse van parameters in het controleprogramma van drinkwater
- Bijlage 5 – Formulier voor het aanvragen van een vermindering van de frequentie van analyse van parameters in het controleprogramma van drinkwater
- Bijlage 6 – Formulier voor toekenning of afwijzing van het schrappen van de analyse van parameters in het controleprogramma van drinkwater
- Bijlage 7 – Formulier voor toekenning of afwijzing van een vermindering van de frequentie van analyses van parameters in het controleprogramma van drinkwater

De omzendbrief heeft als doel een beter begrip te verschaffen over de reglementaire vereisten en verplichtingen van de operatoren met betrekking tot de kwaliteit van en de controle op water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt bij de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen.
27/06/2024 PCCB/S3/1140519
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild
Bijlage 1: Frans model van verklaring GP
Bijlage 2: Nederlands model van verklaring GP
Bijlage 3: Luxemburgs model van verklaring GP

Deze omzendbrief heeft als doel om een afwijking in te stellen op de verplichting van een gezondheidscertificaat voor karkassen van niet-onthuid grof vrij wild dat afkomstig is van de jacht in een grensgebied en dat vervolgens wordt vervoerd naar een vrijwildbewerkingsinrichting die gelegen is op het nationaal grondgebied.
18/03/2024 PCCB/S3/1347004
Bijlage 1 (fr)
Bijlage 2
Bijlage 3 (fr)

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Opstellen en indienen van grondplannen door levensmiddelenbedrijven.
 

Deze omzendbrief is een hulpmiddel voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven die een grondplan moeten indienen voor een nieuw gebouw of omwille van een renovatie, een nieuwe activiteit of een nieuwe stroom.

15/03/2024 PCCB/S3/1807316

Uitvoering van verordening (EU) 2022/1616 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. 


Het doel van deze omzendbrief is om de verschillende stappen te beschrijven die gevolgd moeten worden om te voldoen aan de eisen van de nieuwe verordening (EU) 2022/1616.

19/02/2024 PCCB/S3/1805773
Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de specifieke traceerbaarheids-en etiketteringsregels voor rundvlees.
03/01/2024 PCCB/S3/1460489
Slagerijscholen

De omzendbrief heeft als doel de voorwaarden met betrekking tot een toelating/erkenning voor scholen die een opleiding tot slager aanbieden te verduidelijken.
19/12/2023 PCCB/S3/574427

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Bewaartemperatuur en –duur van levensmiddelen in de detailhandel
Bijlage 1 : overzicht van de afwijkingen van de wettelijke bewaartemperatuur voor bepaalde te koelen levensmiddelen en richtlijnen m.b.t. de bewaartemperatuur en –duur voor bepaalde levensmiddelen
Bijlage 2 : belegde broodjes
Bijlage 3 : sushi en aangezuurde rijst bestemd voor de bereiding van sushi
Bijlage 4 : viennoiserie met gebakken banketbakkersroom
Bijlage 5 : bloedworst
Bijlage 6 : kip aan ‘t spit
Bijlage 7 : rijsttaart
Bijlage 8: versneden tomaten en uien

Via deze omzendbrief wordt een afwijking verleend op de wettelijke bewaartemperatuur van bepaalde te koelen levensmiddelen in de detailhandel zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne.
17/11/2023 PCCB/S3/1339943
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Listeria monocytogenes in kaas en rauwmelkse boter geproduceerd op de hoeve

De omzendbrief heeft tot doel de operatoren in de sector “verwerking van melk op de hoeve” te informeren over wat aanvaardbaar is voor het Agentschap voor de toepassing van het microbiologisch criterium voor Listeria monocytogenes in de verordening (EG) nr. 2073/2005, meer specifiek voor kaas o.b.v. rauwe of hittebehandelde melk en rauwmelkse boter geproduceerd op de hoeve en dit naar aanleiding van enkele adviezen van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.
03/08/2023 PCCB/S3/1636380

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

 
Fabrikanten van levensmiddelen voor zuigelingen of peuters.
- Bijlage : Lijst met specifieke chemische en microbiologische criteria voor levensmiddelen voor zuigelingen en peuters.

Deze omzendbrief herinnert fabrikanten die actief zijn in de sector van de levensmiddelen voor zuigelingen of peuters aan hun plicht om over een toelating te beschikken voor die specifieke activiteit en een HACCP-systeem te implementeren dat rekening houdt met de specifieke vereisten voor bijzondere voeding voor zuigelingen of peuters.
05/04/2023 PCCB/S3/951717
Bijlage
Detailhandels zonder aanwezig personeel Deze omzendbrief heeft als doel om enkele werkwijzen aan te reiken die de exploitanten van detailhandels zonder aanwezig personeel kunnen helpen om de voedselveiligheid te waarborgen. 03/04/2023 PCCB/S3/1772823
Donaties van levensmiddelen Het doel van de omzendbrief is om verduidelijking te verschaffen over verschillende aspecten betreffende voedselveiligheid die gepaard gaan met het doneren van levensmiddelen (bepalen of levensmiddelen geschikt zijn voor donatie, invriezen van levensmiddelen bedoeld voor donatie, transport en ontvangst van gedoneerde levensmiddelen, etikettering van gedoneerde levensmiddelen, …). De omzendbrief verduidelijkt eveneens de traceerbaarheid van gedoneerde levensmiddelen. 23/03/2023 PCCB/S3/1771678
Engelstalige versie
Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen
- Bijlage 1: Tijd-temperatuurschema voor houdbaarheidsstudies
- Bijlage 2: Te communiceren informatie door de operator aan het laboratorium i.k.v. provocatietesten / houdbaarheidstesten en te documenteren informatie ter onderbouwing van de houdbaarheid
- Bijlage 3: Flowdiagram voor het bepalen van de toepassing van het correcte criterium voor Listeria monocytogenes en het uitvoeren van houdbaarheidsstudies
- Bijlage 4: Intermediaire waarden die kunnen worden gehanteerd vlak na productie (dag 0)

De omzendbrief heeft tot doel de operatoren te informeren over hun verplichtingen m.b.t. de toepassing van het microbiologisch criterium voor Listeria monocytogenes in de verordening (EG) nr. 2073/2005 en de houdbaarheid van kant-en-klare levensmiddelen m.b.t. Listeria monocytogenes, met uitzondering van zuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik.
Deze omzendbrief heeft eveneens tot doel de laboratoria die laboratoriumstudies m.b.t. Listeria monocytogenes uitvoeren, te informeren.
13/03/2023 PCCB/S3/1763165
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

 
Houdbaarheidsdata 
- Bijlage 1: Beslissingsboom om te kiezen tussen een uiterste consumptiedatum of een datum van minimale houdbaarheid
- Bijlage 2: Stapsgewijze aanpak om de houdbaarheidsdatum te bepalen
- Bijlage 3: Beslissingsboom om te beslissen of aanvullende informatie over bewaarvoorschriften en tijdslimiet voor consumptie na openen van de verpakking van toepassing zijn


In deze omzendbrief wordt toelichting gegeven over de verschillende houdbaarheidsdata vermeld op consumentenverpakkingen en wat er dient te gebeuren na overschrijding van deze data.
20/01/2023 PCCB/S3/802859
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.
Bijlage : Specifieke eisen per soorten materialen.

Deze omzendbrief verduidelijkt de wettelijke verplichtingen voor operatoren met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.
06/09/2022 PCCB/S3/520033
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Controle op de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China en Hongkong.

De omzendbrief wil de operatoren in kennis stellen van de controles (geharmoniseerd op Europees niveau) bij invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China en Hongkong.
11/08/2022 PCCB/S3/695230 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van eiproducten

Deze omzendbrief heeft tot doel een kader te bepalen voor het verzamelen van eieren in het slachthuis tijdens het slachtproces van leghennen met het oog op de valorisatie van die eieren door de fabrikanten van eiproducten.
04/03/2022 PCCB/S3/1318285

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Tolerantiewaarden voor geëtiketteerde gehaltes van vitaminen en mineralen in voedingssupplementen
Bijlage 1 : Europese leidraad
Bijlage 2 : Guidance document tolerances : simplified summary table
Bijlage 3 : Beslissingstabel voor tolerantiewaarden van nutriënten in voedingssupplementen met voorbeelden
Bijlage 4 : Overzicht van de minimale en maximale gehalten van vitamines en mineralen in voedingssupplementen

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de tolerantiewaarden voor de geëtiketteerde gehaltes van vitaminen en mineralen in voedingssupplementen.
09/02/2022 PCCB/S3/LRT/1183359
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Bevroren, diepgevroren of ontdooide levensmiddelen
Bijlage : Formulier voor melding van de Provinciale Controle-eenheden.

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren meer duidelijkheid te verschaffen inzake de mogelijke
afwijkingen omtrent de temperatuursbeheersing van :
- bevroren of ontdooide levensmiddelen bestemd voor verdere verwerking ;
- gekoelde of bevroren levensmiddelen bestemd voor diepvriezen.
07/10/2021 PCCB/S3/1094980
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Toegelaten additieven in vleesbereidingen
- Bijlage : Lijst van toegestane levensmiddelenadditieven en voorwaarden voor het gebruik in vleesbereidingen.

De omzendbrief heeft tot doel, de regels te verduidelijken die van toepassing zijn voor het gebruik van additieven bij het vervaardigen van vleesbereidingen, in het bijzonder wanneer het gaat om producten van het type "bereide americain", "filet americain","steak tartare", “spread”, “cannibal salade”...
06/10/2021 PCCB/S3/1300795
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verbod op voedingscontactmaterialen van kunststof gemaakt met plantaardige vezels (bamboe, maïs, rijst, suikerriet, …)

In deze omzendbrief wordt nader ingegaan op de identificatiecriteria van deze niet conforme FCMs van kunststof.
21/05/2021 PCCB/S3/1685971
Beheer van cysticercose en gortig vlees

Het doel van deze omzendbrief is om de maatregelen toe te lichten die moeten worden genomen wanneer er karkassen aanwezig zijn die door cysticercen geïnfesteerd zijn.
23/02/2021 PCCB/S3/1663108

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Invoer van pijnboompitten uit China
- Bijlage 1 : Brochure met afbeeldingen van eetbare en niet-eetbare pijnboompitten.
- Bijlage 2 : Geactualiseerde lijst met geaccrediteerde exporteurs van Chinese pijnboompitten.

Deze omzendbrief heeft als doel de Belgische importeurs van Chinese pijnboompitten te informeren over de maatregelen vanwege de Chinese autoriteiten die moeten verzekeren dat enkel eetbare soorten pijnboompitten geëxporteerd worden naar de Europese Unie.
20/08/2020 PCCB/S3/1055311
Bijlage 1
Bijlage 2Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruit.

In deze omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op de perchloraatproblematiek in meststoffen en in groenten en fruit, en wordt de sector geïnformeerd over de Europese en de Belgische aanpak en vastgelegde maximumgehalte.
04/08/2020 PCCB/S1-3/1102962
 
Aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen.
Bijlage 1 : Formulier voor een sectoraanvraag voor een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Bijlage 2 : Formulier voor een niet-sectorale aanvraag voor een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Bijlage 3 : Formulier voor toekenning of afwijzing van een sectorvrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Bijlage 4 : Formulier voor toekenning of afwijzing van een niet-sectorale vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen

De omzendbrief heeft als doel de procedure uit te leggen voor de aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water bij de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen.
19/03/2020 PCCB/S3/1252620
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
 
Ingrediënten die gebruikt worden in een ‘clean label’ context
- Bijlage 1 : Use of plant extracts rich in constituents capable of performing a technological function (2018)
- Bijlage 2 : Use of fermented vegetable broth, enriched with nitrite (2010)
- Bijlage 3 : Use of spinach extract containing high levels of nitrate used in sausages (2006)

Deze omzendbrief heeft als doel de regels te verduidelijken die van toepassing zijn op het gebruik van ingrediënten die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel worden geconsumeerd.
13/11/2019 PCCB/S3/1600579
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
Stroomafschakelplan

Deze omzendbrief heeft tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid.
12/11/2018 PCCB/S3/JIM/1234074
Bekomen van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van vetten en oliën bij het frituren van levensmiddelen
- Bijlage I : Aanvraagformulier voor het bekomen van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van olie en vet bij het frituren van levensmiddelen.
- Bijlage II : Formulier voor de toekenning/weigering van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van olie en vet bij het frituren van levensmiddelen.

Deze omzendbrief heeft als doel de operatoren in te kennis stellen van de wijziging van de procedure voor het bekomen van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van levensmiddelen.
11/07/2018 PCCB/S3/VVN/1148069
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verkoop van levensmiddelen door de producent aan de consument met tussenkomst van een derde voor de organisatie van de levering

Deze omzendbrief verduidelijkt het standpunt van het FAVV met betrekking tot voedselveiligheidsaspecten bij de verkoop van levensmiddelen door de geregistreerde producent aan de consument waarbij een derde tussenkomt voor de organisatie van de levering (bijv. transporteurs, afhaalpunten, consumentengroepen die gegroepeerde aankopen doen…).
06/07/2018 PCCB/S3/NDZ/1310092
Toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen
Bijlage 1: Beslissingsboom voor hoevezuivelproducenten om te bepalen of de operator over een toelating of een erkenning moet beschikken

Deze omzendbrief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden die bepalen of een hoevezuivelproducent over een toelating of een erkenning dient te beschikken. Tevens wordt het toepassingsgebied van de autocontrolegidsen voor de zuivelsector kort toegelicht.
18/05/2018 PCCB/S3/NDZ/1136184
Bijlage 1

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Toiletruimten in de distributiesector

De omzendbrief geeft een verduidelijking van de wettelijke vereisten met betrekking tot de inrichting van de toiletruimten in de bedrijfsruimten in de distributiesector.
15/05/2018 PCCB/S3/873367

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Microbiologische analyses van gehakt vlees en vleesbereidingen in de detailhandel.
Bijlage: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie.

Het doel van deze omzendbrief is de aandacht van de operatoren te vestigen op de verplichte microbiologische analyses voor gehakt vlees en vleesbereidingen in de detailhandel. Tevens worden de te nemen maatregelen verduidelijkt in geval van niet-conforme analyseresultaten.
29/03/2018 PCCB/S3/VCT/1424950
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verdeling van de controles met betrekking tot de etikettering, de reclame en de samenstelling van levensmiddelen
Bijlage: Verdeling van de expertise tussen het FAVV en de FOD Economie m.b.t. de controles op de etikettering, de reclame en de samenstelling van levensmiddelen

Deze omzendbrief heeft tot doel toelichting te verschaffen bij de verdeling van de controles met betrekking tot de etikettering, de reclame en de samenstelling van de levensmiddelen tussen de controlediensten van het FOD Economie en de FAVV, vastgelegd in een protocol tussen beide controlediensten.
11/08/2017 PCCB/S3/CDP/1463259
Bijlage
Gezondheidsclaims voor levensmiddelen

De omzendbrief heeft tot doel toelichting te verschaffen bij de eisen die worden gesteld aan het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen.
01/08/2017 PCCB/S3/CDP/930320
Bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening (EG) nr. 2073/2005 voor de inrichtingen in de sector verwerking
- Bijlage 1: Microbiologische criteria voor gehakt vlees en vleesbereidingen i.k.v. de wettelijke bemonsteringsfrequentie (cfr. verordening (EG) nr. 2073/2005)
- Bijlage 2: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie
- Bijlage 3: Schema bemonsteringsfrequentie

Het doel van deze omzendbrief is de aandacht te vestigen op de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen met het oog op microbiologische analyses in het kader van de verordening (EG) nr. 2073/2005 en het KB van 26 april 2009 voor de inrichtingen in de sector verwerking.
14/07/2017 PCCB/S3/VCT/1367700
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Gebruik van insecticiden in bedrijven die planten en plantaardige producten opslaan en verwerken.

Deze omzendbrief heeft tot doel te verduidelijken welk type insecticide moet gebruikt worden in functie van het beoogde doel en te herinneren aan de eisen die van toepassing zijn op het gebruik van die producten.
29/06/2017 PCCB/S1/JFS/1367728
Etikettering van een aanbevolen bewaartemperatuur

In deze omzendbrief worden richtsnoeren aangereikt met betrekking tot de vermelding van door de fabrikanten aanbevolen bewaartemperaturen die niet wettelijk bepaald zijn.
20/05/2016 PCCB/S3/CDP/350561

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Deze omzendbrief geeft toelichting over de toepassing van erkende marktdeelnemers voorzien in de Europese wetgeving betreffende de handelsnormen voor groenten en fruit en verduidelijkt de erkenningsvoorwaarden.
03/03/2016 PCCB/S1/LSW/1352788
Allergeneninformatie
Bijlage 1 : Procedure bij mondelinge overdracht van de allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
Bijlage 2 : Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25/10/2011
Bijlage 3 : KB van 17/07/2014

Deze omzendbrief heeft als doel uitleg te verschaffen bij de nieuwe regels met betrekking tot :
- de vermelding van allergenen van voorverpakte levensmiddelen en
- het meedelen van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
13/12/2014 PCCB/S3/CDP/1249145
Bijlage 1
Bijlage 2 : geconsolideerde wetgeving raadplegen van de Veror. 1169/2011)
Bijlage 3
Noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China.

Op 26 mei 2013 keurden de lidstaten een nieuw uitvoeringsbesluit van de Commissie goed tot wijziging van uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China. Die maatregelen zijn het gevolg van het grote aantal non-conformiteiten dat blijft voorkomen bij Chinese producten en van het feit dat het voor de Chinese autoriteiten blijkbaar onmogelijk is om dat probleem op te lossen. Deze omzendbrief heeft als doel de toepassing van dit uitvoeringsbesluit 2011/884/EU in de sectoren levensmiddelen en diervoeders te verduidelijken en de wijzigingen toe te lichten.
05/08/2013 PCCB/S3/799241
Bemonsteringsschema's bij het testen aan de hand van microbiologische criteria

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven toe te passen bemonsteringsschema's zoals voorgeschreven in verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.
08/05/2013 PCCB/S3/VCT/1046469
Bijlage
Gebruik van technische hulpstoffen bij de bereiding van levensmiddelen
- Bijlage 1 : Gedragscode
- Bijlage 2 : Richtlijnen van de Codex Alimentarius Commissie (CAC/GL 75-2010)
- Bijlage 3 : Advies 13-2011 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in de voedingssector te herinneren aan hun wettelijke verplichtingen op gebied van het gebruik van technische hulpstoffen.
13/03/2013 PCCB/S3/CHX/1018782
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

De omzendbrief vestigt de aandacht op de reglementaire vereisten m.b.t. de documenten die om traceerbaarheidsredenen vereist zijn bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
01/07/2012 PCCB/S2/GDS/891700
Verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PIM)
- Bijlage 1 : Verordening (EG) 10/2011

In de omzendbrief word de reglementering inzake kunststoffen, Verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PIM), toegelicht.
31/05/2011 PCCB/S3/662562
Bijlage 1