Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Schoolkeukens

Bereiding en distributie van maaltijden op school


Maaltijden bereid in de keuken van de school of alle andere bij het FAVV geregistreerde instellingen

Alle maaltijden die bestemd zijn voor de consument moeten worden bereid in een inrichting die over een toelating heeft van het FAVV. Een kantine moet dus beschikken over een FAVV- toelating van het type "grootkeuken distributie van maaltijden (PDF)" of "grootkeuken bereiding van maaltijden (PDF)", afhankelijk van het feit of de inrichting haar soep of maaltijd ter plaatse bereid alvorens deze aan de kinderen te serveren, of deze via een leverancier worden geproduceerd en de kantine zich beperkt tot het opdienen van de maaltijden.

Waarom moet je gekend zijn bij het FAVV?
Jezelf bekend maken bij het Voedselagentschap stelt het agentschap in staat om te reageren in geval van een probleem, zodat het kan worden geïdentificeerd bij de school of hoger in de voedselketen (bijvoorbeeld bij een leverancier van de schoolkantine).
Gekend zijn bij het FAVV impliceert de facto ook dat je geïntegreerd bent in het jaarlijkse inspectieplan en wordt onderworpen aan controles met een frequentie die wordt vastgesteld op basis van het risico:

  • School (bereiding en distributie van maaltijden) : één inspectie door het FAVV om de 2 jaar.
  • School (enkel distributie van maaltijden): één inspectie door het FAVV om de 3 jaar.
  • Centrale grootkeukens: één inspectie door het FAVV om de 2 jaar.

Soep of maaltijd bereid door vrijwilligers

Wanneer ouders of vrijwilligers op een georganiseerde en systematische manier groenten uit hun moestuin, geteeld op school en/of uit de handel, thuis bereiden (schillen, snijden, invriezen....) om een soep te maken die vervolgens aan de leerlingen wordt uitgedeeld, beschouwt de wetgeving deze activiteit niet als een onderdeel van de privésfeer.
De wetgever accepteert niet dat een particulier een activiteit verricht die vergelijkbaar zijn met die van een professionele kok, in een privékeuken die niet onderworpen is aan de controles van het FAVV, en nog minder wanneer deze maaltijden bestemd zijn voor kinderen.
Naast het feit dat deze situatie duidelijk onder de wetgeving valt, is het onmiskenbaar dat de school in dergelijke omstandigheden een deel van de controle over de kwaliteit en veiligheid van de maaltijden of soepen die aan de kinderen worden verstrekt, verliest.

Er bestaan alternatieven
Als de school de bereiding van een soep of maaltijd wil uitbesteden aan ouders of vrijwilligers, zijn er natuurlijk ook oplossingen: de school heeft de mogelijkheid om bij het FAVV een toelating aan te vragen voor een ander adres dan haar eigen locatie, waar de bereiding van de gerechten zou plaatsvinden.
Bovendien voorziet de Europese wetgeving enkele versoepelingen voor deze situaties. In dit geval is het beter om contact op te nemen met de lokale controle eenheid van uw regio.
De school kan de vrijwilligers ook vragen om de soep of maaltijd te bereiden in de keuken van de school indien deze een toelating heeft van het FAVV.
De vrijwilligers moeten in elk geval op de hoogte zijn van de goede hygiënepraktijken zodat ze de risico’s voor de kinderen kunnen uitsluiten. Een voorbeeld van een situatie die bij het Voedselagentschap gekend is en tevens niet aanvaardbaar is: ’s avonds wordt er een kookpot gevuld met soep voor de deur van de school geplaatst, de volgende ochtend wordt deze pas in ontvangst genomen om tijdens de lunch aan de leerlingen te serveren.

Collectieve distributie van tussendoortjes

Laten we duidelijk zijn over "tussendoortjes". Als de school (al dan niet gratis); fruit, een brikje melk, een wafel of een koekje uitdeelt aan de leerlingen, dan heeft ze uiteraard geen toestemming nodig om deze activiteit in het kader van de school te organiseren.
Dit is ook het geval wanneer de leerkracht of een ander personeelslid van de school de kinderen helpt bij het schillen of snijden van een stuk fruit.
Laat het gezond verstand primeren, de school moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen op het gebied van hygiëne en de correcte opslag van producten.
De producten moeten afkomstig zijn van een bij het FAVV geregistreerde leverancier.
Een tussendoortje is uiteraard geen maaltijd!

Een moestuin, een boomgaard of een kippenhok op school?

Wanneer een school in het kader van een pedagogisch project een groentetuin, boomgaard of kippenhok heeft, is een registratie bij het FAVV niet nodig. Het gaat dan om het occasioneel klaarmaken van een soep of pannenkoeken op school. Het FAVV is van mening dat dergelijke activiteiten noodzakelijk zijn in een schoolomgeving en niet mag belemmerd worden door administratieve procedures. Wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd door het keukenpersoneel van de school, is een toelating van het FAVV wel nodig.

Wees voorzichtig: kippen zijn geen vuilnisbakken. Ter bescherming van ziektes, staat de Europese wetgeving over dierengezondheid niet toe dat keukenafval en restjes van maaltijden aan dieren (kippen, varkens,…) wordt gevoederd. De composthoop blijft het beste alternatief voor je afval.

Onderwijsprojecten, verjaardagen en speciale gelegenheden

Er is geen registratie bij het FAVV vereist voor scholen die in het kader van een educatief project een moestuin, fruitbomen of een kippenhok hebben en die de oogst van hun productie gebruiken om soep of pannenkoeken te bereiden voor occasionele consumptie binnen de school.
Hetzelfde principe geldt wanneer er een taart wordt meegebracht voor een verjaardagsfeestje of als de school bijvoorbeeld zo nu en dan een pannenkoekenslag organiseert om geld in te zamelen voor een schoolreis.
Het Voedselagentschap is van mening dat deze activiteiten essentieel zijn in een schoolcontext en niet gehinderd mogen worden door administratieve obstakels!

Kooklessen
Wanneer de leerlingen wekelijks kooklessen krijgen en deze gerechten zelf consumeren, dan wordt dit beschouwd als een didactische activiteit die niet onder de controlebevoegdheid van het FAVV valt.
Ook hier moet het gezond verstand gebruikt worden en om de gezondheid van de leerlingen te beschermen moeten de leerkrachten ervoor zorgen dat goede hygiënepraktijken worden toegepast en de levensmiddelen correct worden bewaard zodat de voedselveiligheid centraal staat.

Publicaties en nuttige links

FAVV persberichten