Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Thematische publicaties - "Inventaris acties en actielimieten en voorstellen harmonisatie officiële controles"

Deze documenten werden opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, MRL,…).

Image
Document

Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles

 

 

Image
Document

Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten

Versie met wijzigingen

 

Image
Document

Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen

Versie met wijzigingen

Bijlage: Tabel met reglementaire criteria en actielimieten (XLS) (November 2023)

Disclaimer bij het gebruik van deze bijlage
De bijlage bevat de wettelijke normen en actielimieten die gebruikt worden voor de evaluatie van de resultaten van microbiologische analyses in het kader van de officiële controles door het FAVV.
Operatoren kunnen deze informatie ook gebruiken in het kader van de autocontrole.
Laboratoria en operatoren kunnen zich op deze tabel baseren m.b.t. de meldingsplicht.
Opgelet: deze tabel is niet-exhaustief.

 

Zie ook: Meldingsplicht