Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Thematische publicaties - Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving

Image
Toepassingsgids GGO-regelgeving (PDF)
 • Deze gids is bestemd voor alle professionelen uit de agro-voedingsindustrie en behandelt op praktische wijze de verschillende maatregelen die moeten genomen worden om aan de wetgeving terzake te voldoen. Sinds 18/04/2004 zijn immers twee verordeningen van toepassing met betrekking tot GGO's, genetisch gemodificeerde levensmiddelen en dierenvoeders.
  De tweede versie van de gids houdt rekening met de wijzigingen die zich sinds 2004 hebben voorgedaan.
  Deze gids is het resultaat van een samenwerking tussen BEMEFA, FEDIS (COMEOS), FEVIA en de bevoegde Belgische overheidsinstanties.
  Publicatiedatum :     Juni 2010
  Aantal bladzijden :     52 bladzijden
  Formaat van het bestand :     PDF
  Omvang van het bestand :     1,1 Mb
  Versie op papier :    Niet beschikbaar