Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Waarom deze toegankelijkheidsverklaring?

     
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (externe link) .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.favv-afsca.be


Nalevingsstatus

     
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):
Ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om ervoor te zorgen dat onze inhoud voor iedereen toegankelijk is, blijven er bepaalde criteria voor niet-naleving bestaan. Ze hebben betrekking op:

het ontbreken van een tekstueel alternatief voor sommige afbeeldingen (ontbrekende of niet-lege alt tags);
de beschrijving van enkele links die als ankers worden gebruikt;
de html-structuur van de titels moet voor sommige pagina's worden verbeterd (met name de coherentie van de hiërarchie van h-tags voor titels en tussentitels);
op sommige pagina’s moet het contrast worden verbeterd;
semantische opmaak om onderstreepte of speciale tekst te markeren;
de mogelijkheid om naar of rond contentblokken te navigeren.

Onevenredige last

Sommige multimedia- of (oudere) kantoorbestanden voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen, maar zullen in toekomstige updates geleidelijk aan worden vervangen.


Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6/05/2021.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 6/05/2021.


Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Contacteer ons dan via het contactformulier.