Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wetgeving

Hygiëne

Levensmiddelenhygiëne - H1

Europese wetgeving

 • Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
  (Nummer CELEX - 32004R0852 - voor de geconsolideerde wetgeving)
  • Richtsnoer bij VO 852/2004
  • Richtsnoeren voor de toepassing van GHP en de HACCP-beginselen, met inbegrip van de bevordering/flexibilisering van de uitvoering ervan in bepaalde levensmiddelenbedrijven
  • Richtsnoeren voor het beheer van de voedselveiligheid in de detailhandel in levensmiddelen
 • Levensmiddelen met traditionele kenmerken : zie ook artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 05/12/2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles.
  (Nummer CELEX - 32005R2074 - voor de geconsolideerde wetgeving)

Belgische wetgeving

Omzendbrieven

 • Omzendbrief betreffende de invoering van de principes van HACCP in de diervoedersector.

Vond u deze informatie nuttig?

Answer