Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wettelijke basis

M.B. van 09/12/2019 tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het raadgevend comité ingesteld bij het FAVV (B.S. van 16/12/2019).
(Nummer NUMAC - 2019015772 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 19/05/2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het FAVV (B.S. van 31/05/2000).
(Nummer NUMAC - 2000022443 - voor de gecoördineerde wetgeving)