Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken in de Belgische gecoördineerde wetgeving via het Numac-nummer

Hoe vindt u de gecoördineerde wetgeving via het Numac-nummer?

  1. Ga naar http://www.ejustice.just.fgov.be
  2. Voer het Numac-nummer in in het veld "Numac"