Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Certificerings- en keuringsinstellingen

Een OCI is een onafhankelijke derde partij die het autocontrolesysteem van operatoren beoordeelt en certificeert ten opzichte van de normen voor kwaliteitssystemen en elke aanvullende documentatie die in het kader van het systeem vereist is.

Documenten voor de OCI's - Procedures

Documenten voor de OCI's - Omzendbrieven

  • Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen.

Documenten voor de OCI's - Notas

Nota's
Nota van 02/12/2010 (PDF) betreffende de validatie van de autocontrolesystemen van de bedrijfsrestaurants
Nota van 04/11/2016 (PDF) betreffende "Hoe omgaan met tijdelijk niet uitgevoerde activiteiten tijdens audits met het oog op de validatie van het autocontrolesysteem"

BOOD-OCI