Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierlijke bijproducten

Erkende en geregistreerde operatoren

Operatoren die dierlijke bijproducten vervoeren, hanteren, gebruiken of verwerken moeten door de bevoegde autoriteit erkend of geregistreerd worden in overeenstemming met artikels 24 of 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009

Iedere lidstaat van de Europese unie moet zijn lijsten publiceren op 1 enkele website en dit volgens een vast model. Deze info over de opbouw van deze lijsten, de gebruikte afkortingen, enz. kan gevonden worden in de technische specificaties (PDF) die de Europese commissie publiceerde op hun website (enkel in het Engels).

De lijsten van de andere lidstaten zijn opgemaakt volgens dezelfde technische specificaties als hierboven vernoemd.